Прямий метод

okladki_deutsch

Мета ПРЯМОГО МЕТОДУ

Оскільки основні методологічні розробки ПРЯМОГО МЕТОДУ нараховують 100-річну історію, ми зараз використовуємо його нове втілення, що максимально враховує очікування та потреби учнів. ПРЯМИЙ МЕТОД дозволяє ефективно та швидко досягти бажаного результату, а саме вільного та швидкого спілкування іноземною мовою. Основна мета ПРЯМОГО МЕТОДУ – виробити розмовну навичку спілкування іноземною мовою через мінімізування використання рідної мови та формування мовного рефлексу, що дозволяє не тільки говорити, а й думати мовою, що вивчається. Таким чином, досягається простота та легкість використання іноземної мови на практиці.
obl_direct

Найкращий метод вивчення англійської мови

Історія «Прямого методу» вивчення мови

p align=”justify”> Базовий Прямий метод вивчення мови був розроблений наприкінці XIX початку XX століття і грунтувався на раніше відомому натуральному методі. У розробці методики брали участь як лінгвісти, а й методисти і навіть психологи. Основна мета, яку ставили перед собою розробники – це швидке та ефективне навчання учнів вільного володіння іноземною мовою, на початковому етапі – розмовною. Одним з основних способів вивчення мови, запропонованим авторами методу, є індукція, тобто самостійне спостереження вивчають мову за особливостями мовного матеріалу та подальше створення правил, наведених у певну систему.

На основі напрацювань, зроблених на початку XX століття, було створено експрес метод вивчення англійської Callan Method, розроблений Робертом Калланом. Навчання у разі проводиться з використанням основних принципів прямого методу, у простій невимушеної обстановці. Callan Method – це інтенсивні та дуже ефективні заняття у невеликих групах, які розбиті на 12 основних етапів. Найперший рівень, або А1 Beginner, розрахований на новачків, які практично не знайомі з англійською мовою, а дванадцятий С1 Advanced, орієнтований на «просунутих» студентів, які вже можуть спілкуватися з носіями іноземної мови самостійно, на дуже непоганому рівні.

Ефективний метод вивчення англійської мови

Сучасний Прямий метод, який став наступним етапом розвитку Каллан методу – це найкращий метод вивчення англійської мови, заснований не на мертвому методичному матеріалі, а на зверненні до розмовної мови, тобто до найживішої форми спілкування. Якщо раніше необхідно було безпосереднє спілкування з носіями мови, то з появою технічних засобів Прямий метод вивчення англійської мови доповнився аудіовізуальним варіантом навчання, при якому використовуються відеоматеріали або діафільми зі звуковим супроводом. Такий спосіб також дозволяє досягти появи мовних автоматизмів, як відповіді на аудіо- та відео стимули.

  Залишити заявку
  РанокДеньВечір

  Як це працює

  Перспективний та дуже ефективний прямий метод вивчення англійської мови ґрунтується на наступних правилах:

  • Основа методу – усне мовлення
  • Виключається переклад та рідна мова
  • Велика увага приділяється фонетиці та правильній постановці вимови.
  • Слова вивчаються лише у контексті, тобто у складі речень, що мають сенс.
  • Використання індукції для освоєння граматики

  Прямий метод вивчення мови у Києві

  Навіть маючи мінімум вільного часу, можна почати вивчення мови за Прямим методом, і за дуже короткий проміжок часу досягти відмінних успіхів. Однією з важливих переваг методу, яке, напевно, оцінять зайняті люди, є мінімальний обсяг домашніх завдань. Закріплення отриманих знань та мовленнєвих навичок відбувається шляхом систематичного повторення пройденого на попередніх заняттях матеріалу. Групи комплектуються з 5-8 осіб, тому викладач може приділити час кожному учневі, відповісти на його запитання, пояснити незрозуміле. Прямий метод – це чудовий спосіб здійснити свою мрію та швидко вивчити англійську мову на гідному рівні.

  ПРЯМИЙ МЕТОД спрямований насамперед на мовну практику — розвиток сприйняття мови на слух і вираження власних думок. Близько 80% уроку займає структурований діалог студентів з викладачем, на протязі якого викладач на високій швидкості ставить питання, засновані на попередньо вивченому лексичному та граматичному матеріалі. Таким чином, граматичні структури та лексика вивчаються безпосередньо на практиці – у спілкуванні.

  Щоб навчитися розмовляти мовою – треба говорити, щоб навчитися розуміти – потрібно слухати, щоб навчитися читати – треба читати, та щоб навчитися писати – треба писати.

  Студенти беруть активну участь в уроці, відповідаючи на запитання викладача повними завершеними пропозиціями, для того, щоб максимально використати відведений на відповідь час, практикувати різні граматичні конструкції та розширити словниковий запас.

  Резюмуючи, словниковий запас – важливіший, ніж граматика, а найважливіший аспект вивчення мови – розмовна практика.

  Уроки з ПРЯМОГО МЕТОДУ проходять виключно вивчається мовою.

  Усі пояснення та завдання даються викладачем іноземною мовою. Викладач не повинен перекладати слова або питання рідною мовою учня.

  Майже весь урок присвячений розмовній практиці з викладачем і складається з наступних блоків:

  Повторення слів, граматичних конструкцій та матеріалу, вивчених на попередніх заняттях.
  Пояснення нового матеріалу, закріплення його на практиці та перевірка засвоєння.
  Читання
  Виконання граматичних вправ
  Диктант у розвиток письмових навичок.

  Для того щоб виробити стійкий розмовний рефлекс, студент повинен говорити швидко і не замислюючись на конструкцією пропозицій. Таким чином, звичка будувати фрази рідною мовою і потім перекладати їх іноземною мовою, що дуже заважає природному сприйняттю та відтворенню мови, зникає.

  Вивчення мови проходить подібно до того, як кожна дитина в дитинстві вчить рідну мову: спочатку студенти сприймають мову на слух, далі відтворюють її, копіюючи вимову викладача, і тільки після цього вчаться читати та писати.

  Ми навчаємо повсякденній лексиці з початку курсу, охоплюючи всі важливі теми, що використовуються у повсякденному спілкуванні.

  Інтенсивний та швидкий обмін питаннями та відповідями між студентами та викладачем є базою для формування розмовних навичок та розвитку автоматизму мови, за рахунок повторення цілих фраз та речень, а не окремих слів.

  На перших рівнях структура питань та відповідей зумовлена ​​наперед, і ні студенти, ні викладач не повинні відступати від певної моделі. На більш високих рівнях вводяться елементи спонтанної та незалежної відповіді, і далі студент може відповідати розгорнуто і вільно.

  У книгах ПРЯМОГО МЕТОДУ використовуються цікаві сучасні та актуальні питання, присвячені різним сферам життя, які студент може успішно використовувати на практиці. Таким чином, студент вивчає живу мову, а не мертві одноманітні структури.

  Викладач домагається від студентів правильної вимови речень, використання лексики та граматичних конструкцій, що прискорює набуття розмовної навички, а також заохочує студентів конструювати пропозиції без помилок.

  Дуже важливо говорити повними пропозиціями від початку навчання, навіть якщо учень робить помилки. Викладач відразу виправляє їх, а студент повторює правильний варіант.

  Засвоєння граматики приходить згодом: студенти вивчають необхідну граматику під час уроку і одразу використовують її на практиці. Крім того, є уроки, повністю присвячені вивченню граматичного матеріалу.

  Вивчення мови за Прямим методом проходить у 4 рази швидше і ефективніше завдяки регулярному повторенню вивченого матеріалу на кожному уроці: таким чином, знання лексики та граматики є більш стійкими.

  Розроблена система повтору дозволяє студентам постійно освіжати частину вивченого матеріалу: повторення на початку кожного уроку; читання та граматичні уроки; і повторення великої частини матеріалу при підготовці до іспиту.

  Інтенсивне повторення – і є основний секрет швидкого вивчення мови, оскільки служить розвитку мовних рефлексів, схожих на рефлекси швидкого друку, гри на піаніно чи водіння.

  Play Video
  Групове заняття (відео)
  Play Video
  Індивідуальне заняття (відео)